Day

2 lutego, 2021
Osiąganie osobistych celów zależy od działań jakie podejmujesz. Wiek 45+ wiekiem największych możliwości czy zagrożeń? Jest to czas w którym jesteś bardziej zależna od tego jak i gdzie żyjesz, niż od czynników biologicznych. Dzięki postępowi medycznemu i dbaniu o siebie poprzez zdrowy styl życia, higienę życia, możesz żyć dłużej, a więc także tę przyszłość planować. W połowie piątej dekady życia wiesz już, że osiąganie osobistych celów w dużej mierze zależy...
Read More