By

Pogotowie Psychologiczne
Jakie są wyzwania i potencjał okresu stawania się dorosłym? Temat szczególnie bliski dla psycholożek Pogotowia Psychologicznego Julity Abramowicz oraz Marzanny Jakoniuk. W poniższym artykule postarają się odpowiedzieć na postawione przez nie pytanie. Kim jest osoba dorosła? Według badaczy tego okresu życia człowieka, za dorosłą można uznać osobę, w życiu której obecne są poniżej wymienione obiektywne i subiektywne wskaźniki dorosłości. Wskaźniki obiektywne poczucia dorosłości Zakończona edukacjaUniezależnienie...
Read More