Alicja Niewęgłowska

Rezerwując konsultacje akceptujesz regulamin.

Alicja Niewęgłowska

terapeutka w trakcie szkolenia

Jestem certyfikowaną trenerką Familylab Association, trenerką grup wsparcia oraz umiejętności psychospołecznych. Pracuję w obszarze wsparcia oraz pomocy psychologicznej, w oparciu o wartości terapii humanistycznej oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Ukończyłam kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (I stopień) w Centrum TSR. Aktualnie jestem uczestniczką Studium Pomocy Psychologicznej w Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej (Intra – Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej).

Od kilku lat wspieram rodziców w budowaniu relacji z dziećmi. Prowadzę warsztaty i seminaria dla opiekunów i pedagogów. Prowadzę także grupy wsparcia podczas których, w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania, uczestnicy otrzymują wsparcie i zyskują siły do dalszego działania.
Organizuję kręgi kobiet, prowadzę konsultacje indywidulane z dorosłymi.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywam m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Klinice Nerwic, zaburzeń osobowości oraz odżywiania. Jestem również związania z Ogólnopolskim Pogotowiem „Niebieska linia”, gdzie udzielam wsparcia psychologicznego osobom uwikłanym w przemoc domową.

Pomoc psychologiczna, to dla mnie przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem. Dostrzeżenie go i usłyszenie oraz budowanie autentycznego kontaktu. Uważam, że każdy człowiek ma w sobie zasoby, aby wyjść z kryzysu, czasem tylko trzeba je odnaleźć.

Zakres pomocy: praca z osobami w kryzysie psychicznym, z osobami doświadczającymi, jak i stosującymi przemoc, praca z rodzicami, którzy potrzebują wsparcia w budowaniu relacji z dziećmi, a także praca z młodymi dorosłymi.


Zakres pomocy

  • Wsparcie psychologiczne
  • Pomoc w sytuacjach kryzysowych
  • Konsultacje z rodzicami
  • Pomoc osobom uwikłanym w przemoc

Kontakt

E-mail: alicja@aleniedaleko.pl