Anna Ciucias

Rezerwując konsultacje akceptujesz regulamin.

Na zdjęciu jest Anna Ciucias

Anna Ciucias

Psycholożka, terapeutka w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym

W mojej pracy ważne są dla mnie przede wszystkim akceptacja, tolerancja i otwartość na drugiego człowieka. Moim celem jest nieść pomoc i wsparcie, bez względu na światopogląd, pochodzenie, wyznanie czy orientację seksualną Klientów.

Jestem psycholożką i terapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie całościowej szkoły psychoterapii. Ukończyłam szkolenie krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz liczne szkolenia przygotowujące do pracy z dorosłymi i młodzieżą zmagającą się z trudnościami natury psychologicznej oraz doświadczającą kryzysu. Obecnie jestem słuchaczką studiów podyplomowych z zakresu Seksuologii klinicznej.

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Swoje doświadczenie i umiejętności praktyczne zdobywałam pracując indywidualnie oraz grupowo z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi między innymi w takich miejscach jak: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Centrum Pomocy Specjalistycznej Stowarzyszenia ,,Niebieska Linia”, Szpital Psychiatryczny Tworki – Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia, Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii, Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi/ Dom samopomocy oraz sektorze prywatnej pomocy psychologiczno-psychoterapeutycznej.

W mojej pracy zajmuję się świadczeniem indywidualnej pomocy psychologicznej
i terapeutycznej oraz interwencją kryzysową. Główne obszary mojej specjalizacji to:

  • Szeroko rozumiane kryzysy
  • Zaburzenia lękowe
  • Problemy emocjonalne
  • Problemy interpersonalne
  • Seksualność
  • Toksyczne relacje i problemy w związkach
  • Problemy w środowisku pracy
  • Przemoc

Wspieram osoby LGBT+.

Zapraszam do kontaktu wszystkich, którzy poszukują wsparcia i zrozumienia.

Kontakt

Strona: www.pervia.pl
E-mail : anna.ciucias@pervia.pl