Justyna Józefowicz

Rezerwując konsultacje akceptujesz regulamin.

Justyna Józefowicz

coach, terapeutka (w trakcie certyfikacji)

Terapeutka, specjalistka ds. psychoterapii uzależnień (w trakcie w certyfikacji), coach, trenerka, mediatorka. Związana z Wydziałem Psychologii klinicznej Uniwersytetu SWPS. Wykładowczyni na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS. 
 
Absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu TROP, PwC Business Coaching Diploma (akredytacje międzynarodowe ICF, EMCC) i Centrum Terapii opartej na Rozwiązaniach. Doktorantka Międzyuczelnianych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Psychology & ICT (SWPS oraz PJATK), gdzie w ramach Centrum Badań Neuropoznawczych bada graczy. 
 
Praktykowała między innymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy Domowej Niebieska linia.
 
Współzałożycielka Pogotowia psychologicznego (www.pogotowiepsychologiczne.com.pl).


Zakres pomocy

  • Wsparcie psychologiczne
  • Pomoc w sytuacjach kryzysowych
  • Konsultacje z rodzicami
  • Pomoc osobom uwikłanym w przemoc
  • Coaching

Kontakt

E-mail: justyna@pogotowiepsychologiczne.com.pl