Marysia Wanat

Rezerwując konsultacje akceptujesz regulamin.

Marysia Wanat

Psycholożka, terapeutka w trakcie szkolenia (nurt humanistyczny)

Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS, a obecnie uczestniczę w podyplomowym szkoleniu psychoterapeutów na Uniwersytecie Louvain-la-Neuve w Belgii. Wybrałam podejście humanistyczne, skoncentrowane na osobie i jej doświadczeniach.

Chętnie sięgam po narzędzia Komunikacji bez Przemocy, podejścia Systemu Wewnętrznej Rodziny (IFS) i EMDR. Fascynuje mnie neuronauka i jej spojrzenie na funkcjonowanie psychiki człowieka. W pracy terapeutycznej najważniejsze jest dla mnie dostrzeżenie, zrozumienie i łagodzenie cierpienia leżącego u źródła uzależnień i innych zachowań oraz objawów uznawanych za problematyczne, cierpienia, którego źródłem jest wczesnodziecięca trauma rozwojowa i późniejsze wydarzenia traumatyczne w życiu człowieka.

Interesują mnie także związki aspektów psychicznych i somatycznych, praca z ciałem, oddech i jego wpływ na regulację układu nerwowego. W miarę potrzeb i zainteresowań klientów korzystam też z narzędzi arteterapii, terapii ruchem, kontaktu z przyrodą, medytacji.

Od wielu lat mieszkam w Belgii, stąd bliskie mi są różne aspekty radykalnej zmiany życiowej, życia w oddaleniu od kraju i bliskich, budowania nowego życia w nowym miejscu oraz poszukiwania korzeni i źródeł. Pracuję przede wszystkim z Polakami mieszkającymi za granicą, w różnych miejscach świata. Cieszę się, że dzięki kontaktom online mogę im służyć pomocą.

Prowadzę terapię przede wszystkim po polsku, ale pracuję również w języku angielskim i francuskim.


Zakres pomocy

  • Konsultacje psychologiczne w sytuacjach kryzysowych
  • Dorośli oraz młodzież od 14 roku życia
  • Wsparcie rozwoju osobistego, praca z osobami po traumie wczesnodziecięcej
  • Towarzyszenie w kryzysach rozwojowych

Artykuły

Kobiety dojrzałe

Wszyscy już chyba słyszeliśmy o „kryzysie wieku średniego” u mężczyzn; o gwałtownych, nie zawsze udanych próbach zmiany kierunku, zmiany partnerki, o podejmowanych...
Wiek 45+ wiekiem największych możliwości czy zagrożeń?

Wiek 45+ wiekiem największych możliwości czy zagrożeń?

Osiąganie osobistych celów zależy od działań jakie podejmujesz. Wiek 45+ wiekiem największych możliwości czy zagrożeń? Jest to czas w którym jesteś bardziej...

Kontakt

E-mail: mpsycholozka@gmail.com