Regulamin projektu „Wsparcie psychologiczne w okresie pandemii covid-19”

Wszystkie poniższe informacje dotyczą konsultacji w projekcie „Wsparcie psychologiczne w okresie pandemii covid-19”. Projekt trwa do 31 lipca 2021 roku i może być przedłużony, w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Informacje o decyzji o przedłużeniu projektu zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Pogotowia Psychologicznego.

 1. Celem działania Konsultantek/ów Pogotowia Psychologiczne jest wsparcie osób, które potrzebują pomocy psychologicznej w trakcie pandemii covid-19.
 2. Kontakt z Konsultantką/tem jest możliwy wyłącznie przez system rejestracji Calendly na stronie Pogotowia, nie zaś przez inne kanały (tj. social media, telefon, adres e-mail etc.).
 3. Rejestracja na konsultację odbywa się poprzez aplikację Calendly na profilu Konsultantki/ta w terminach wskazanych przez Konsultantkę/ta.
 4. Spotkania odbywają się online, poprzez link przesłany przez Konsultantkę/ta na adres mailowy Klienta.
 5. Każde spotkanie trwa maksymalnie 50 minut.
 6. Czas spotkania, na które Klient się spóźni nie jest przedłużany.
 7. Konsultantki/ci w ramach działania Pogotowia Psychologicznego nie prowadzą terapii długoterminowej, a jednorazowe konsultacje.
 8. Konsultant/ka może zmienić termin wizyty, jednak wyłącznie w sytuacji nagłej. Konsultant/ka informuje Klienta o zmianie terminu drogą mailową na adres mailowy, podany przez Klienta.
 9. Konsultacje są jednorazowe nieodpłatne.
 10. Informacje o etapie rozwoju zawodowego Konsultantki/ta znajdują się na stronie https://pogotowiepsychologiczne.com.pl/zespol po kliknięciu na profil Konsultantki/ta.
 11. Konsultantki/ci współpracują i superwizują swoją pracę w ramach superwizji koleżeńskiej oraz w superwizjach indywidualnych.
 12. Pogotowie Psychologiczne nie jest administratorem danych osobowych, nie zbiera danych, podanych w procesie rezerwacji ani ewentualnych danych podanych podczas spotkania.
 13. Wszystkie informacje wnoszone przez Klienta są poufne. Przy czym Konsultanci/tki mogą, przy zachowaniu pełnej anonimowości Klienta, omawiać każdą wniesioną sytuację podczas spotkań superwizyjnych.
 14. Jeśli w trakcie spotkania Konsultant/ka otrzyma informacje, wskazujące na zagrożenie życia Klienta/ki lub innych osób (realne zagrożenie samobójstwem lub morderstwem), Konsultant/ka ma obowiązek zgłoszenia takiej sytuacji policji.
 15. Osoba, która zarezerwowała konsultację, a nie może lub nie chce z niej skorzystać, zobowiązuje się odwołać ją możliwie najszybciej. Będzie to pomocne zarówno dla innych osób, które czekają na pomoc, jak i dla nas. Wiesz, że Cię nie będzie – odwołaj wizytę.
 16. Zabrania się nagrywania wideo, dźwięku oraz robienia zrzutów ekranu podczas konsultacji bez zgody konsultanta/ki.
 17. Osoba, która zarezerwowała konsultację oświadcza, że podane przez nią dane osobowe są prawdziwe, kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają praw osób trzecich.
 18. Osoba, która zarezerwowała konsultację akceptuje naszą politykę prywatności oraz wyraża zgodę na przetwarzanie oraz udostępnianie swoich danych osobowych wskazanych w formularzu w celu organizacji na swoją rzecz możliwości korzystania z usług konsultacyjnych w ramach projektu zgodnie z niniejszym regulaminem, w tym również udostępnianie danych pomiędzy członkami zespołu Pogotowia Psychologicznego.